گچبرگ (Plaster Drywall) چیست؟

گچبرگ (Plaster Drywall) چیست؟

گچبرگ نام فارسی نوعی دیواره های پیش ساخته گچی پوشیده در کاغذ است که به آن Plaster Dry Wall یا دیوار خشک یا دیواره گچی پیش ساخته نیز میگویند.این محصولات در بازار ایران به غلط و با نام تجاری دیواره های کناف یا کناف نیز نام برده میشوند.
این دیواره ها دارای ساختاری گچی هستند که دو طرف آن با پوشش های مخصوص کاغذی پوشیده شده است. استحکام این دیواره ها از هسته گچی آن و دوام ساختار آن به دلیل پوشش کاغذی است که باعث محافظت از هسته گچی آن میشود.
 
 
روش تولید این دیواره ها به صورت پیوسته بوده و بهاین صورت است که ملات گچ آماده شده درون دو لایه کاغذ پشت و رو قرار گرفته و پس از

تایل گچی سقفی چیست؟

تایل گچی سقف یا PVC laminated gypsum ceiling tile (تایل گچی سقفی با پوشش PVC) پنل های گچی برش خورده ای است که در پوشش سقف ساختمان  ها بکار میرود. این تایل ها را از دیواره های گچی گچبرگ (ترکیب گچ و کاغذ) در ابعاد مشخص برش زده  و برای پوشش سقف در هنگام اجرای سقف کاذب به کار میبرند.
ابعاد معمول برای هر تایل سقفی قالب مربعی با اندازه هر ضلع  59.5 سانتیمتر است. روش تولید این مدل تایل به این صورت است که پس از

L
A D I N G